Kan man dyrke planteproteiner på Bornholm?


Det er ikke for ingenting, at Bornholm bliver kaldt Solskinsøen, og der er en række faktorer ved det bornholmske klima, der gør øen velegnet til dyrkning af bønner og andre planteproteiner.

Det bornholmske klima skyldes blandt andet, at Østersøen fungerer som klimabuffer, hvilket medfører at Bornholm ofte har et koldt og tørt forår samt en varm sensommer. 
 

Solskinsøen Bornholm

Bornholm er efter nordiske forhold begunstiget med et mildt klima, der er præget af mange solskinstimer kombineret med en mindre – i forhold til resten af landet – nedbørsmængde i forårs- og sommerperioden. Ud fra klimanormalen er Bornholm begunstiget af hele 1580 timer, sva­rende til 5,6 % flere solskinstimer end resten af landet, særligt i vækstsæsonen april til september. Foråret er som oftest køligt, imens sensommeren til gengæld er varm. Dette skyldes primært det omkringliggende dybe hav tæt ind mod kysten, der fungerer som en enorm buffertank for solens varme, der kun langsomt lader sig opvarme i foråret for så at afgive varme hen over efteråret.
 
De mange solskinstimer giver gode vækstbetingelser for planteproteiner

Mellem nord og syd har Bornholm forskellige topografiske forudsætninger, hvil­ket nogle år kan forskyde høsttidspunktet for samme afgrøde i op til 14 dage på trods af kun få kilometers afstand markerne imellem. Der er stor variation i ned­børsmængde og temperatur, med en stigende nedbørsmængde og en faldende temperatur inde midt på øen. Skovbevoksningen midt på øen er med til at udjævne temperaturstigninger og bidrager til dannelse af ”fastlandsklima” med øget nedbør og kulde om vinteren. Desuden er 20 % af Bornholm skovklædt, hvilket sammen med de mange klippesprækker, særligt på Nordlandet, skaber et særligt mikroklima: Kystnært kan der f.eks. dyrkes mere eksotiske afgrøder, såsom kikærter og linser.
Det gode mikroklima på Bornholm giver gode vækstvilkår for mere varmekrævende afgrøder, såsom kikærter og linser.
 

Muldlaget

På Bornholm er der stor dyrkningsmæssig variation i forhold til jordbunden. Muldlaget består overvejende af sandblan­det lerjord, ren lerjord med en masse mineraler, dvs. rigtig god dyrkningsjord.
 
Den gode jord på Bornholm er en vigtig forudsætning for stor dyrkningssikkerhed og leveringssikkerhed fra FoodsBornholm.