Den grundlæggende ide

At skabe en stærk planteproduktions-enhed, der er fleksibel og klar til at levere fremtidens grønne fødevarer.

Vores klare mål er at kunne forene forretning, innovation og forskning.

Og ikke mindst give landbruget nye udviklingsmuligheder i en tid, hvor fødevareindustrien undergår store forandringer.

Formål

Udsætte gruppen af landmænd for viden og forskning med henblik på at skabe innovation på dyrkning af nye afgrøder på Bornholm
Tænke hele værdikæden, fra dyrkning til afsætning.
Skabe forretning for gruppen af landmænd, hvor varen er proteinafgrøder.
 

Værdigrundlag

  • Vi tror på de trends der er i samfundet med hensyn til en stigende efterspørgsel på plantebaserede fødevarer.
  • Fællesskabet skaber adgang til viden i et stærkt netværk
  • Fællesskabet skaber en styrke til at anvende nyeste viden og teknologi og lægge dogmer og regler for roduktionen i forhold til bæredygtighedsprincipper og dyrkningsprincipper.
  • Fællesskabet skaber styring og ledelse
  • Fællesskabet skaber en forsyningssikkerhed og fleksibilitet, volumen og niche både konventionelt og økologisk
  • Fællesskabet skaber grobund for en økonomisk bæredygtighed, der giver en strategisk tålmodighed
  • Fællesskabet leverer på den Strategisk indsats for FN Verdensmål 13. (Klimaindsats)