LundegårdFire generationer

Jeg er født og opvokset på Lundegaard og er fjerde generation på gården. Min oldefar, som købte gården i 1887, var vist lidt doven og ikke så praktisk anlagt. Han brugte meget af sin tid på at læse bøger. Det kunne ikke blive ved med at gå. så da købmændene nede fra Svaneke stod på gårdspladsen for at få deres penge, måtte min farfar komme hjem fra Tyskland, hvor han ellers var på landbrugsudveksling.

Farfar overtog gården i 1912 i en alder af 15 år og fik styr på økonomien. I 1927 da farmor var højgravid med min fader, brændte hele gården bortset fra stuehuset. Bygninger blev genopført, og driften kunne fortsætte. Så kom 30'erne, og der blev passet på pengene.

I 1963 overtog min fader gården. Køerne blev straks sat ud, og sobesætning blev øget til ca. 20 - 25 årssøer.
  
Jeg overtog den fædrene gård i 1996. Her var 60 ha og en årlig slagtesvineproduktion på 2500 grise. I 1997 lejede jeg dybstrøelsesstalden på Knarregaard hvor vi kunne producere ca. 2500 slagtesvin. Dette år fik vi også Brogaard i forpagtning så vi nu drev 100 ha i alt. I 1998 lejede vi stalden på Maglegaard som var en gammel kyllingestald som vi lavede om til en dybstrøelsesstald til også en årlig produktion på ca. 2500 slagtesvin. Vi lavede nu knap 8000 grise på 3 adresser og dyrkede 100 ha med en mand til hjælp. Vi lagde produktionen om til Antonius, som kort efter blev afviklet på Bornholm og Bornholmergrisen opstod. I 2000 lejede vi sostalden på Kuregaard, hvor vi efter en renovering havde 260 årssøer. Vi var nu oppe på 2 til 4 ansatte.

I 2003 var jeg ved at være træt af alle de adresser og vi byggede den ”nye” slagtesvinestald og flyttede slagtesvineproduktionen hjem. I mellemtiden mistede vi forpagtning på Brogaard, og vi var tilbage til 60 ha. I 2006 købte vi 10 ha da der var ved at være kamp om jorden og afsætning til biogas var dyre. 2013 stoppede vi med soholdet grundet nye krav til produktionen. Vi startede med at købe grise fra Muregaard og Søndergaard, og snart var vi godkendt som Bornholmergrise-producent. De sidste 2,5 år har vi bygget silo, værksted, garageanlæg, maskinhal og renoveret stalde og foderanlæg. Udvidet maskinparken, så vi i dag kan udføre alle opgaver i marken inkl. gylle.

Gennem alle år har vi dyrket frø og korn. Det mest specielle her er sneglebælg som kun dyrkes på Bornholm inden for Europa og måske hele verden.

 
 

Nye afgrøder

Jeg vil gerne lave nogle højværdiafgrøder, som giver et større afkast end almindelige salgsafgrøder og foder. En afgrøde, som er egnsbestemt og ikke en bulk vare, hvor prisen sættes på verdensmarkedet. Afgrøder, som er godt for sædskiftet, og som giver mulighed for andre dyrkningsmetoder med færre omkostninger og dermed også et bedre afkast. Afgrøder, der ved rette sædskifte kan reducere brugen af kemi, gødning og diesel. No till, CA, samdyrkning og andre dyrkningsmetoder, som igen minimerer omkostningerne.

Jens Brandt