Skovsholm


Proteinafgrøder
  • Camelina
  • Linser, Green
  • Ærter, Banshee

Skovsholm


Lidt om Kristen Harild

Jeg er opvokset på Frennegård i Ibsker. Efter opvæksten på Østbornholm færdiggjorde jeg landbrugsuddannelsen i 2006, hvorefter jeg skulle ud og se verden. Det bragte mig til Aarhus, hvor jeg blandt andet tog både produktionsleder- og pædagoguddannelsen. Efter 10 år i Aarhus med alt andet end landbrug, blev længslen efter den bornholmske granit for stærk, og i 2017 vendte jeg tilbage til Bornholm og til landbruget. Min far havde i mellemtiden købt nabogården Skovsholm, efter mange års forpagtning. Den havde han omlagt til økologi og den forpagter jeg nu af min far, for at jeg selv kan komme i gang med at stå på egne ben, og vi kan få igangsat et glidende generationsskifte.
 

Gården

Skovsholm er en proprietær- og slægtsgård med historik mange hundrede år tilbage i tiden, og der hørte cirka 150 hektar til, da min far overtog. Indtil videre har mit sædskifte bestået af forskellige mere eller mindre kendte kornsorter såsom ølandshvede, manitobahvede og rug, som jeg afsætter til Bornholms Valsemølle samt hestebønner, hvidkløver og persille.
 

Betragtninger og Ideologi

En vigtig del af en økologisk bedrift er i mine øjne samspillet med den omkringliggende natur, der grænser op til markerne. Jeg har stor interesse i, hvordan jeg kan optimere dette samarbejde mellem marker og natur i forhold til naturlig skadedyrsbekæmpelse og bestøvning.
Netop bestøvning er et stort fokus for mig, og her har jeg et tæt samarbejde med min Farbror Niels, som har slået sig på biavl. Han er ligesom mig for nylig hjemvendt til Bornholm efter mange år i udlandet, og har bosat sig i bygningerne, der hører til Skovsholm. Hans store passion er blevet honningbier, og hvordan man støtter økologisk landbrug med effektiv bestøvning af afgrøderne i samspil mellem vilde bier og honningbier. Her er Skovsholm med sine store naturskove og overdrev ideel. Samtidig kan man lave et økovenligt kvalitetsprodukt i form af honning.
      

Perspektivering og Fremtid

Jeg følger med stor interesse med i de vinde, der blæser over landbruget i dagens Danmark. Her tænker jeg på emner som biodiversitet, klimaaftryk, bæredygtighed, dyrkningsmetoder og så videre. Hvordan raffinerer man fødevareproduktionen så de negative effekter minimeres, samtidig med at driften hænger sammen økonomisk? Jeg tror blandt andet svaret ligger i bælgplanter. 
Jeg synes det er fagligt spændende og udfordrende at forsøge at dyrke økologiske bælgplanter. Medlemskabet i FoodsBornholm gør, at jeg føler mig bedre klædt på til dette via sparring og vidensdeling. Samtidig gør fællesskabet også at den enkelte bedrift står stærkere i forhold til branding og afsætning. Udover det nyder jeg også de anderledes inputs og oplevelser medlemskabet i FoodsBornholm medfører. Jeg er med i Foodsbornholm, fordi jeg tror på det er en stor del af fremtidens landbrug, og den fremtid skal Skovsholm være en del af.