Boghvede

Almindelig boghvede er en 30-60 cm opretstående to-kimbladet plante med hjerte-pileformede blade, der hører under Pileurtfamilien. Boghvede er en et-årig og meget nøjsom plante med hvide til rosa blomster i halvskærme. Frøene er trekantede nødder med en længde på 4-9 mm, som ligner en lille udgave af bøgens frø bog – heraf plantens navn. Boghvede er en meget nøjsom plante, som kan vokse på tørre og næringsfattige jorder, hvorfor den i Danmark mest har været dyrket i Sønderjylland og på Fyn på jorder, som ikke var velegnede til kornafgrøder.  Boghvede har en meget kort vækstsæson, og frøene skal sås i slutningen af maj, da planten ikke tåler frost, og herefter har planten en vækstsæson på 10 - 12 uger.

Kina og Rusland er i dag verdens største producenter af boghvede. 

Boghvedeprotein er blandt de planteproteiner, der har den højeste biologiske værdi. Den er ca. 93 %, hvor den til sammenligning er ca. 55 % i hvede. Den høje biologiske værdi skyldes især et højt indhold af aminosyren lysin, der er ca. 5g/16g N (hvede ca. 2,3g/16g N).

Boghvedeprotein indeholder ikke gluten, og boghvede er på grund af proteinets høje biologiske værdi og indhold af let fordøjeligt stivelse velegnet til børnemad og til personer med allergi over for glutenproteiner)

Boghvede har et lavere indhold af kostfibre sammenlignet med korn, men ca. 2/3 af boghvedens kostfibre er vandopløselige.