Hvid lupin

Lupin er en bælgplante, der har potentiale til at få en større udbredelse i Nordeuropa på grund af en god tilpasningsevne til en række barske forhold og stigende interesse i afgrøden på grund af det høje proteinindhold. Klare fordele er dens høje næringsværdi, kvælstoffikseringsevne og anvendelse både til konsum og som dyrefoder samt dens prydværdi [1]. Den kan også dyrkes i sædskifte eller som samdyrkningsafgrøde. Lupiner sælges og findes i forskellige former til kommercielle formål.

Lupin er en enårig plante med busket vækst. Den kan blive op til 2,5 m høj afhængigt af sorten. Rødderne kan blive op til 70 cm lange. Store, kødfulde bælge, der generelt har store frø, selvom det varierer både for samme sort og fra sort til sort.
  • Livscyklus: 6-7 måneder, de uforgrenede sorter modner tidligere
  • Proteinindhold: 30-39 %
I Europa og Danmark dyrkes lupiner primært til anvendelse som dyrefoder, men der er stigende efterspørgsel efter lupiner til human konsum og til forarbejdede fødevarer, hvorfra der udvindes protein.

Der er stigende interesse for afgrøden i Danmark, og lupinbaserede produkter som yoghurt og mælk sælges i tyske supermarkeder.