Den grundlæggende ide

At skabe en stærk planteproduktions-enhed, der er fleksibel og klar til at levere det som efterspørges i fremtiden.

En enhed, der kan forene forretning, innovation og forskning.

Og ikke mindst give landbruget nye udviklingsmuligheder.

Formål

Udsætte gruppen af landmænd for viden og forskning med henblik på at skabe innovation på dyrkning af nye afgrøder på Bornholm
Tænke hele værdikæden, fra dyrkning til afsætning.
Skabe forretning for gruppen af landmænd, hvor varen er proteinafgrøder.
 

Værdigrundlag

Vi tror på de trends der er i samfundet
Fællesskabet skaber adgang til viden i et stærkt netværk
Fællesskabet skaber en styrke til at anvende nyeste viden og teknologi og lægge dogmer og regler for roduktionen i forhold til bæredygtighedsprincipper og dyrkningsprincipper.
Fællesskabet skaber styring og ledelse
Fællesskabet skaber en forsyningssikkerhed og fleksibilitet, volumen og niche både konventionelt og økologisk
Fællesskabet skaber grobund for en økonomisk bæredygtighed, der giver en strategisk tålmodighed
Fællesskabet leverer på den Strategisk indsats for FN Verdensmål 13. (Klimaindsats)